Über Lowie

lowie0616b.jpgIch bin Lowie de Bie. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert an der Universität von Nimwegen. Danach folgte eine große Anzahl von Kursen und Workshops die ebenfalls alle mit Kommunikation zu tun hatten Mit eine besondere Art der Kommunikation: die Kommunikation mit dem Unbewussten.
Dieses Unbewusste umfasst die Welt bzw. Welten  von denen wir als "denkende" Menschen unbewusst sind! Diese Welten selbst sind nicht unbewusst. Im Gegenteil! Sie beinhalten ein Bewusstsein, das sich erstreck vom irdischsen Bewusstsein bis zu den höchsten Schichten des spirituellen Bewusstseins.

Seit mehr als 30 Jahren habe ich dieses Unbewusste gemeinsam mit meinen Klienten erforscht und erfahren was dort passiert. Das war nicht viel aber genug um andere auf ihrer Reise durch diese Welt(en) zu führen.

Die ersten paar Jahre habe ich mit einer Kombination aus Reinkarnationstherapie, Trance, NLP und Hypnose, insbesondere nach Milton Erickson, gearbeitet.  Seit 2005 mache ich auch spirituelle Regressionen zum Leben der Seele. Das Leben liegt zwischen Tod und Wiedergeburt. Es ist eine Reise in die Welt der Seele.

Mein Wissen über die Seele fand ich vor allem bei Sri Aurobindo (1872-1950), einem der größten indischen Philosophen und Denker. In seiner Arbeit ist die Entwicklung der Seele (Psychische Wesen).

Leben Zwische  Leben / Reise in die Welt der Seele

Der Schwerpunkt lag zunächst auf Reinkarnations- und Regressionstherapie, seit 2005 kamm also das Leben zwischen Leben hinzu. Man erfahrt nicht nur in ein vorheriges Leben, sondern geht nach dem Tod auch in die Welt der Seele. Da ist unsere Seele in der Zeit zwischen zwei Leben. Die Ergebnisse sind tief und erstaunlich. Hier kommt alles zusammen, was ich seit vielen Jahren erlebt und gelernt habe.
Meine wichtigste Entdeckung war, dass die Seele keine Heilung braucht. Sie ist das höchsten Bewusstsein, was wir besitzen. Direkt verbunden mit dem Kosmischen Bewusstsein (was man auch göttlich , transzendental, supramental, usw. nennen kann).
Nein, ich gehe davon aus dass nur die Seele wirklich heilen und bewusster machen kann. Lass die Seele ihre Arbeit machen, das ist echte Spiritualität für mich. Diese Reise umfasst Erfahrungen aus Ihrem jetzigen Leben, vergangenen Leben und Leben zwischen Leben, aber auch die Energien (und Störungen), die unser heutiges Leben bestimmen. Positive Energie, die uns Kraft und negative Energie gibt, die uns lähmt oder zerstört.Diese negative Energie manifestiert sich oft in ungebetenen Gästen und Anhaftungen.

......wird bald weiter übersetzt......

Ongenode gasten en aanhechtingen

Vooral de laatste jaren krijg ik steeds meer te maken van ongewenste energieën om ons heen, die het leven soms ondraaglijk kunnen maken. Meestal gaat het daarbij om dwalende zielen die niet weten dat zij overleden zijn en zich, vooral op zwakke momenten van de persoon, aan iemand hechten. Soms hebben wij te maken met wezens uit een andere, meestal zeer negatieve wereld, die uit zijn op vernietiging of wraak. Door onze intensieve samenwerking, waarbij ook vorige levens vaak een belangrijke rol spelen, hebben Jany en ik gelukkig veel mensen van deze ongenode gasten en/of aanhechtingen mogen bevrijden.

Vorige Levens als therapie

Heb je een lichamelijk of geestelijk probleem waar je al lang mee tobt en dat onoplosbaar lijkt? Kan de oorzaak niet gevonden worden? Zie je jezelf misschien zelfs als een "hopeloos geval"? Dan is de kans groot dat die oorzaak in een vorig leven ligt en zijn een of meerdere therapeutische consulten wellicht wat jij nodig hebt.Louis de Bie

Tijdens het eerste consult worden je problemen en klachten uitvoerig in kaart gebracht. We bespreken dan ook hoe de oplossing waarschijnlijk het beste wordt bereikt en stellen samen een plan op. Natuurlijk wordt ook gekeken of je problemen niet veroorzaakt worden door iets waarvoor je naar je huisarts of de specialist moet. 
De volgende consulten wordt er vooral heel hard gewerkt. Heel hard, ja, want ook al hoef je "aan de buitenkant" weinig te doen, "daarbinnen" worden bergen verzet.

Een eenmalige sessie terug in de tijd?

Voorjaar 2005 zond de KRO acht afleveringen uit van het tv-programma Wie Was Ik? Hierin gingen mensen terug in de tijd om later, samen met Derk Bolt van Spoorloos, de plaatsen te (be)zoeken die zij in regressie beschreven. Voor dit programma bracht ik 50 mensen terug naar een tijd waarin zij een andere persoon waren. Deze sessie waren eenmalig en het was ook niet de bedoeling om therapeutisch te werken. Soms gebeurde dit wel en sommige kandidaten kwamen later terug voor meerdere therapeutische consulten.

Wil jij ook zo'n eenmalige sessie meemaken, dan kan dat.