About Lowie

lowie0616b.jpgWill be translated soon.   k studeerde af  in de communicatie-wetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen. Daarna volgde ik een groot aantal cursussen en workshops die ook allemaal met communicatie te maken hadden, maar dan: communicatie met het Onbewuste.
Dit Onbewuste omvat de wereld, of liever - werelden -, waarvan wij ons als "denkende" mensen onbewust zijn! Deze werelden zijn zelf niet onbewust. Integendeel! Zij omvatten EEN Bewustzijn, dat zich uitstrekt van het meest aardse, fysieke Bewustzijn tot en met de hoogste lagen van het spirituele (=Ziels-)bewustzijn.

Ruim 30 jaar heb ik dit Onbewuste, samen met mijn cliënten mogen verkennen en ben ik een beetje gaan begrijpen. Nog niet veel, maar wel genoeg om anderen te begeleiden bij hun reis door deze wereld(en). 

De eerste jaren werkte ik met een combinatie van reïncarnatietherapie, regressie en hypnose, vooral volgens Milton Erickson, trance en NLP . Sinds 2004 "doe" ik ook Spirituele Regressies naar het leven van de Ziel. Dat speelt zich af tussen dood en opnieuw geboren worden. Een reis dus naar de wereld van de Ziel.

Mijn weten over de Ziel vond ik vooral bij Sri Aurobindo (1872-1950) , een van de grootste Indiase filosofen en denkers. In zijn werk staat de ontwikkeling van de Ziel (Psycic Being) centraal. 

Leven tussen leven / Reis naar de Wereld van de Ziel

Lag het accent eerst op reïncarnatie- en regressietherapie, sinds een jaar of tien komt daar het Leven Tussen Levens bij. Men gaat niet alleen naar een vorige leven, maar komt na het overlijden ook in de Wereld van de Ziel . Daar is onze ziel in de tijd tussen twee levens. De resultaten hiervan zijn het beste en dikwijls zelfs wonderlijk zijn. Hier komt alles samen wat ik in vele jaren heb ervaren en geleerd. 
Mijn belangrijjkste ontdekking hierbij was dat de Ziel geen heling nodig heeft. Zij is namelijk het meest en hoogst Bewuste wat wij bezitten. Direct verbonden met het Kosmisch Bewustzijn (wat je ook Goddelijk-, transendaal, suprametaal, enz. kunt noemen).
Nee, ik ga ervan uit dat alleen de Ziel ons werkelijk kan helen en/of bewuster maken. De Ziel haar werk laten doen, dát is voor mij echte spiritualiteit. Dit consult omvat ervaringen uit je huidige leven, vorige levens en uit het leven tussen levens maar ook de energiën (en verstoringen daarvan) die ons leven van nu bepalen. Positieve energie die ons kracht geeeft en negatieve energie die ons verlammen of verNIETigen. Deze negatieve energie uit zich vaak in ongenode gasten en aanhechtingen.

Ongenode gasten en aanhechtingen

Vooral de laatste jaren krijg ik steeds meer te maken van ongewenste energieën om ons heen, die het leven soms ondraaglijk kunnen maken. Meestal gaat het daarbij om dwalende zielen die niet weten dat zij overleden zijn en zich, vooral op zwakke momenten van de persoon, aan iemand hechten. Soms hebben wij te maken met wezens uit een andere, meestal zeer negatieve wereld, die uit zijn op vernietiging of wraak. Door onze intensieve samenwerking, waarbij ook vorige levens vaak een belangrijke rol spelen, hebben Jany en ik gelukkig veel mensen van deze ongenode gasten en/of aanhechtingen mogen bevrijden.

Vorige Levens als therapie

Heb je een lichamelijk of geestelijk probleem waar je al lang mee tobt en dat onoplosbaar lijkt? Kan de oorzaak niet gevonden worden? Zie je jezelf misschien zelfs als een "hopeloos geval"? Dan is de kans groot dat die oorzaak in een vorig leven ligt en zijn een of meerdere therapeutische consulten wellicht wat jij nodig hebt.Louis de Bie

Tijdens het eerste consult worden je problemen en klachten uitvoerig in kaart gebracht. We bespreken dan ook hoe de oplossing waarschijnlijk het beste wordt bereikt en stellen samen een plan op. Natuurlijk wordt ook gekeken of je problemen niet veroorzaakt worden door iets waarvoor je naar je huisarts of de specialist moet. 
De volgende consulten wordt er vooral heel hard gewerkt. Heel hard, ja, want ook al hoef je "aan de buitenkant" weinig te doen, "daarbinnen" worden bergen verzet.

Een eenmalige sessie terug in de tijd?

Voorjaar 2005 zond de KRO acht afleveringen uit van het tv-programma Wie Was Ik? Hierin gingen mensen terug in de tijd om later, samen met Derk Bolt van Spoorloos, de plaatsen te (be)zoeken die zij in regressie beschreven. Voor dit programma bracht ik 50 mensen terug naar een tijd waarin zij een andere persoon waren. Deze sessie waren eenmalig en het was ook niet de bedoeling om therapeutisch te werken. Soms gebeurde dit wel en sommige kandidaten kwamen later terug voor meerdere therapeutische consulten.

Wil jij ook zo'n eenmalige sessie meemaken, dan kan dat.