Een Vorig Leven of Leven tussen Levens als geschenk

Hoe zou jij het vinden als iemand je een geschenkbon zou geven voor een hele bijzondere reis? Naar een vorig leven of naar het leven van de Ziel? 
Een bon voor een uniek consult bij Lowie de Bie met als herinnering aan die ervaring alles op DVD? Leuk? Interessant? Boeiend? Vast en zeker. En misschien zou het geschenk je wel over een bepaalde drempel helpen. Want eigenlijk wilde je al langer, maar durfde je het niet. 

Geef een mooi vormgegeven geschenkbon voor een vorig leven of LBL cadeau.. Deze bon in A4-formaat kun je als bestand (pdf of wat je wilt)  via email op laten sturen of op glanzend papier via de post. 
Op de geschenkbon wordt de naam van de begunstigde vermeld en ook om welke reis het gaat.

Spelregels

  • Op de geschenkbon wordt aangegeven om welke reis het gaan (zonder het bedrag erbij!)
  • De geschenkbon blijft onbeperkt geldig, 
  • De geschenkbon wordt, zonder kosten, via email of per post toegestuurd.
  • De bon kan zowel naar het adres van de gever als de ontvanger worden gezonden.
  • De geschenkbon wordt onmiddellijk toegestuurd nadat het betreffende bedrag is bijgeschreven

Kosten

  • De eenmalige sessie naar een Vorig Leven, inclusief dvd, kost € 100,--
  • Een vorig leven met therapeutische of bijzondere bedoeling,  inclusief dvd, kost €150,--
  • Een reis naar het Leven tussen Levens, LBL, kost € 200,--

De geschenkbon kan via onderstaand formulier,  telefonisch of per email worden besteld. 
Op de geschenkbon wordt aangegeven om welke reis het gaan (zonder het bedrag erbij!)

Aanvraagformulier

Required
Required
Required
Required
Required

Betalen

Gelieve het gekozen bedrag over te maken op rekening
NL91RABO0168874253 
t.a.v. L.C.W. de Bie te Utrecht

Zodra het bedrag ontvangen is, wordt de bon opgestuurd.

Captcha Code