Unwanted guests, entities, cords

Will be translated soon.  

Heel veel mensen hebben, zonder het te weten, last van energieën die niet bij hen horen. Ze hebben zich op een zeker moment in het leven aan een persoon gehecht en zorgen vaak voor de meest vervelende lichamelijke en gevoelsmatige klachten. Soms zijn zij al bij de geboorte aanwezig, maar meestal sluipen zij naar binnen op het moment dat hun "slachtoffer" zwak of ziek is. Vooral als de aura open staat (bijv. bij schrik of paniek) hechten zij aan. Een van hun namen is dan ook Aanhechtingen. Je kunt ook spreken van Entiteiten.
Niet iedere aanhechting is hetzelfde. Globaal kun je ze indelen in:

  1. Ongenode Gasten. Dit zijn dolende zielen die als een lastpak aankleven en soms zelfs letterlijk bezit van iemands lichaam kunnen nemen. Is hun invloed heftig, dan kun je spreken van "bezetenen".
  2. Gasten uit een vorig leven. Dit zijn zielen die al meerdere levens bij iemand zijn en op de een of andere manier iets willen vereffenen. Wraak speelt hierbij dikwijls een belangrijke rol.
  3. Negatieve energieën. Dit zijn geen menselijke zielen. Je kunt ze zien als een negatief energieveld dat jouw aura en energielichaam nadelig beïnvloedt. Ook deze uitwerking kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. 

Heb je te maken met een van deze aanhechtingen, dan kunnen de symptomen legio zijn. Zij kunnen iedere negatieve emotie bij je opwekken. Zij bespelen je stemmingen, zijn vaak verantwoordelijk voor heftige angsten, zuigen je energie weg, laten ongelukken gebeuren, drijven je tot wanhoop, maken je krankzinnig, enz. De symptomen variëren van heel licht tot ongelooflijk zwaar. Waarom zij zo negatief zijn is niet altijd helder. Dikwijls "vinden ze het alleen maar leuk om te pesten". Op zij willen "helpen" door je over te halen dezelfde oplossing te kiezen die zij ooit namen, bijvoorbeeld zelfmoord.
Een deel van deze entiteiten zijn redelijk en daardoor niet moeilijk te verwijderen. Of zij weten gewoon niet wat er aan de hand is. Regelmatig hebben zij geen benul dat zij overleden zijn en in een schijn-wereld leven. Met enige overreding zijn zij bereid naar het Licht te gaan en sommigen laten zich zelfs heel graag door lichtwezens meenemen. Andere entiteiten zijn uiterst koppig en heel moeilijk te overreden, maar met de juiste aanpak, lukt het bijna altijd hen los te maken.
Tot slot is er een groep die absoluut niet van wijken weet. Zij moeten dan met harde hand verwijderd worden. Geen eenvoudig werk, maar de ervaring heeft geleerd dat ook zij hun zwakke plekken hebben.
 
Meestal kunnen entiteiten in 1 sessie worden verwijderd. Voor de zeer hardnekkigen is meer tijd nodig. In enkele gevallen kan iemand last hebben van meerdere entiteiten. Soms vertrekken zij in een sessie, soms zijn er meerdere sessies noodzakelijk.

Koorden

Het kan ook zijn dat je last hebt van mensen in dit leven. Van levenden in jouw omgeving. Zij zijn op een negatieve manier met je verbonden en deze verbinding wordt meestal ervaren als een koord dat tussen jou en die ander loopt. Heel veel koorden zijn onbewust. Het is zelfs zo dat je kunt denken dat je verbinding met iemand positief is, terwijl op onbewust niveau een grote negatieve beïnvloeding bestaat.
Via een koord kunnen allerlei ongewenste energieën en emoties binnenstromen. Zij zorgen voor klachten die vergelijkbaar zijn bij wat hierboven onder "Entiteiten" werd beschreven.
Gelukkig is het meestal eenvoudig om zo'n koord te verwijderen en voldoet één sessie. In een aantal gevallen is ook het koord hardnekkig of bestaan er meerdere koorden tussen twee personen. Dan zijn meerdere sessies noodzakelijk.

Vorige Levens

Het komt zelden voor dat er geen verbinding is met vorige levens. De entiteit kan ermee verbonden zijn, maar dikwijls maken zij ook "gebruik" van angsten en emoties die in een vorig leven ontstaan zijn. Ik ga daarom ook altijd naar een vorig leven terug. 

Kosten

Per sessie werken we gemiddeld 2 tot 3uur. De kosten, inclusief het vorige leven, bedragen € 150,--