Over Lowie

lowie0616b.jpgIk ben Lowie de Bie. Ik studeerde af  in de communicatie-wetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen. Daarna volgde ik een groot aantal cursussen en workshops die ook allemaal met communicatie te maken hadden, maar dan: communicatie met het Onbewuste.
Dit Onbewuste omvat de werelden waarvan wij ons als bewuste/denkende mensen onbewust zijn! Maar deze werelden zelf zijn niet onbewust. Integendeel! Zij omvatten het totale Bewustzijn, dat zich uitstrekt van het meest aardse, fysieke bewustzijn tot en met de hoogste lagen van het spirituele (Ziels-)bewustzijn.

Het Onbewuste wordt ook vaak het Onderbewuste genoemd omdat het onder het Bewustzijn verborgen zou liggen. Dit impliceert ook een Bovenbewuste en geeft een soort hierarchie aan. Een betere aanduiding vind ik het engelse "Subluminal",  "Over de drempel". Dit geeft veel beter aan dat het om alle parallelle werelden gaat.

Ruim 30 jaar heb ik het Onbewuste, samen met mijn cliënten mogen verkennen en ben ik het een beetje gaan begrijpen. Een fractie van wat er te begrijpen valt, maar wel voldoende om anderen te mogen begeleiden op hun reis door de talrijke (parallelle) werelden die in het Onbewuste verborgen zijn. En te helpen om traumatische en overbodige bagage die daar werd verzameld over boord te kiepen.

De eerste jaren werkte ik met een combinatie van reïncarnatietherapie, regressie, hypnose volgens Milton Erickson, trance en Neuro Linguistisch Programeren . Sinds 2005 zijn daar Spirituele Regressies naar de wereld van de Ziel bijgekomen. Hier speelt het leven zich af tussen dood en opnieuw geboren worden.

Mijn Weten over de Ziel vond ik daarnaast vooral bij Sri Aurobindo (1872-1950), voor mij de grootste Indiase filosoof en denker. In zijn werk staat de ontwikkeling van de Ziel (Psycic Being) centraal en worden de verschillende onderdelen van het Bewustzijn (parts and planes of the Being) op een fantastische manier ontrafeld en verklaard.

Leven tussen leven / Wereld van de Ziel / Soulhealing

Lag het accent dus eerst op reïncarnatie- en regressietherapie, sinds 2005 is daar het Leven Tussen Levens bijgekomen. In dat jaar volgde ik een seminar bij Michael Newton, de grondlegger van Life between Lives, LBL. Men beleeft hierbij niet alleen een vorige leven, maar gaat na het overlijden naar de Wereld van de Ziel . Daar verblijft onze ziel totdat zij weer reïncarneert (- terug in het vlees gaat -). De ervaringen tijdens zo'n reis zijn diep, helend en wonderlijk! Voor mij als gids/helper komt hier alles samen wat ik in vele jaren heb ervaren en geleerd en waarmee ik anderen mag begeleiden.

Mijn belangrijjkste ontdekking was dat de Ziel geen heling nodig heeft. Zij is namelijk het meest Bewuste wat wij bezitten. Direct verbonden met het Kosmisch Bewustzijn (wat je ook Goddelijk-, transendaal, suprametaal, enz. kunt noemen).
Ik ga ervan uit dat alleen de Ziel ons werkelijk kan helen en/of bewuster maken. Hoe meer onze ziel achter een sluier verborgen gaat, hoe zieker en hopelozer wij zijn. En hoe meer en vrijer de Ziel achter die sluier vandaan komt, beter wij ons voelen. Hoe méér wij onsZelf zijn!
De Ziel in vrijheid haar werk laten doen, dát is voor mij echte spiritualiteit. Bij deze ontdekkingstocht zijn verschillende opties mogelijk.

Een Leven tussen Levens-consult (LBL of Spirituele Regressie) omvat ervaringen uit vorige levens, het overlijden en uit het leven tussen levens (de Wereld van de Ziel).
Bij een Soulhealing wordt het Leven tussen Levens-consult uitgebreid met ervaringen en problemen uit het huidige leven. Herinneringen, trauma's en vooral energiën (en verstoringen daarvan) die in dìt leven bepalend zijn. Het gaat hierbij om de positieve energiën die ons bestaan verlichten en de negatieve energiën die ons Zijn verduisteren.  De laatstgenoemde energiën uiten zich vaak in ongenode gasten en aanhechtingen.

Ongenode gasten en aanhechtingen

Vooral de laatste jaren krijg ik tijdens consulten steeds meer te maken met ongewenste energieën om ons heen, die het leven soms ondraaglijk maken. Meestal gaat het daarbij om dwalende zielen die niet weten dat zij overleden zijn en zich, vooral op zwakke momenten van de persoon, aan iemand hechten. Soms hebben wij te maken met wezens uit een andere, zeer negatieve wereld, die uit zijn op vernietiging of wraak. Gelukkig heb ik, in combinatie met reïncarnatietherapie, veel mensen mogen helpen om zich van deze ongenode gasten en/of aanhechtingen te bevrijden.

Vorige Levens voor heling en therapie

Heb je een lichamelijk of geestelijk probleem waar je al lang mee tobt en dat onoplosbaar lijkt? Kan de oorzaak niet gevonden worden? Zie je jezelf misschien zelfs als een "hopeloos geval"? Dan is de kans groot dat die oorzaak in een vorig leven ligt en kan/zal een therapeutisch consult je zeker uitkomst bieden. 

Tijdens een  consult worden eerst je blokades, klachten en wensen uitvoerig in kaart gebracht.  Natuurlijk wordt ook gekeken of de problemen niet veroorzaakt worden door iets waarvoor je beter naar je huisarts of de specialist kunt gaan. 
Daarna gaan we meteen aan de slag. En met succes  want meestal zijn de klachten na één consult verdwenen of aanzienlijk verminderd. Soms komen cliënten maanden of zelfs jaren later pas terug maar dan gaat het meestal om een andere klacht. 

Ook een keer naar een Vorig Leven?

Voorjaar 2005 zond de KRO acht afleveringen uit van het tv-programma Wie Was Ik? Hierin gingen mensen terug in de tijd om later, samen met Derk Bolt van Spoorloos, de plaatsen te (be)zoeken die zij in regressie beschreven. Voor dit programma bracht ik 50 mensen terug naar een tijd waarin zij een andere persoon waren. Deze sessies waren gericht op het verzamelen van feiten en het was ook niet de bedoeling therapeutisch te werken, al gebeurde dit soms wel. Enkele kandidaten kwamen later terug voor een helend consult.

Wil jij ook alleen maar weten wie jij ooit bent geweest, dan kan dat. De vraag hiernaar is niet groot (meer) omdat de meeste mensen kiezen voor een Vorig Leven Plus, Ik bedoel: het opsporen en elimineren van blokkades die door/in een Vorig Leven zijn ontstaan.
Heb je daar geen behoefte aan? Geen probleem. Een afspraak is zó gemaakt.